Järnvägen i Tillberga

Foto: Stig Sune

Tåg klarerare Angne Nilsson

Tåg klarerare Angne Nilsson

Fru Lundström med tågklarerare Angne Nilsson 

Vagns knackare Lindgren

Vagns knackare Lindgren utanför knackarkupan

Vagns knackare Lindgren utanför knackar kupan

Gösta Ryström i ställverk 2 mot Salabanan

Gösta Ryström i ställverk 2 mot Salabanan

Gösta Ryström i ställverk 2 mot Salabanan

Vändskivan vid kolboxen. Fängelset i bakgrunden

Vändskivan vid kolboxen

Konstruktionen under vändskivan

Vändskivan vid kolboxen

Konstruktionen under vändskivan

Konstruktionen under vändskivan

"Vattenhäst" Vatten påfyllning till ångloken