Tillberga Järnväg

Spårplan över Tillberga 1956 Klicka. på bilden

Spårsidan riktning mot Västerås

Spårsidan riktning mot Sala - StockholmTillberga stationshus spårsidan
Byggnads år 1875 då var det bara en våning och enkel timmerbyggnad. På byggd med en våning 1890

Tillberga stationshus mot Järnvägsgatan

Tillberga stationshus mot Järnvägsgatan

Väntsalen med biljettepeditionen

Stins kupan

Tågklarerare Harry Andersson

Gamla restaurangen

Järnvägsrestaurangen byggdes troligen strax efter 1ö75 (äldsta utarrenderingskontrakt från 1890). Den har fått behålla sin envåningsskala, men har byggts till vid flera tillfällen. 1898 tillkom en matsalspaviljong, 1900 två rum och 1921 en första klassens kafélokal. Restaurangen var efter tidens sed uppdelad i första, andra och tredje klass. Den goda maten var vida berömd. Vid sekelskiftet for man till Tillberga enbart för att smörja kråset vid den förnämliga restaurangen.1959 upphörde rörelsen, och byggnaden omändrades till verkstads- och expeditionslokaler.

 

Pressbyron kiosk i andra gavel låg arrestenPostens truck garage
 Det lilla förrådshuset, som använts av posten, uppförda i en för SWB banan typisk träarkitektur. De har alla ljusmålade, omväxlande stående och liggande paneler och snickarglädje i detaljer som takfot och fönsteromfattningar.

Gavel av ställverk 1

Ställverk 1

Såsom den betydelsefullaste knutpunkten på SWB-banan blev Tillberga den första station, som försågs med mekaniska ställverk. Året var 1906 och två ställverk uppfördes

Ställverk 1Ställverk 2 mot Sala - Stockholm Fängelsets  i bakgrunden
Fotot är taget i från gångbron över spåren
Gångbron över bangården uppfördes år 1922


Ställverk 2 mot Sala - Stockholm Fängelsets silo i bakgrunden


De tar vi en pris snus på tycker arbetsförman G.W. Blixt i belåtenhet över ett gott arbete vid Tillberga stations ombyggnad (saxat ur tidningen Signalen Nr 48 5 dec 1942)Bild1: Fyllning av plattformen
Bild2: Kjell Nyström i ställverket
Bild 3: Den nya ekonomibyggnaden
Bild 4: Paus i växlingsarbete Lidelöv och Pettersson
Bild 5: Stins Fährne
Bild 6: Plattformstaket ökar komforten för resande
(saxat ur tidningen Signalen Nr 48 5 dec 1942)

Gångbron över bangården uppfördes år 1922

 

Bilden är tagen 1920